Πολιτική απορρήτου

Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να ενημερωθείτε για την Πολιτική Απορρήτου που εφαρμόζει η εταιρία μας για την επεξεργασία και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από το ηλεκτρονικό κατάστημα christinatrikopoulou.com

 

ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιείται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς. Αποκλειστικά υπεύθυνη για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι η Εταιρία και τα στελέχη που νομίμως συνδέονται με αυτή ως ιδιοκτήτες αυτής ή επισήμως απασχολούμενοι από αυτήν. Επίσης τα στοιχεία σας δύναται να κοινοποιηθούν σε συνεργάτες μας όπως ταχυμεταφορείς courier, λογιστές, φοροτεχνικοί και νομικοί σύμβουλοι όπως κριθεί απαραίτητο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων μας. Η Εταιρία δεν θα εκχωρήσει ποτέ χωρίς την άδεια σας πρόσβαση στα δεδομένα σας, σε εξωτερικούς εμπορικούς συνεργάτες, διαφημιστές ή τρίτους φορείς.

 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρία συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται πληροφορίες που κρίνονται απαραίτητες για την παροχή των υπηρεσιών της ιστοσελίδας και τη διεκπεραίωση διαδικτυακών συναλλαγών και πραγματοποίηση λοιπών επικοινωνιών μεταξύ της Ιστοσελίδας και των χρηστών. Σε αυτά συγκαταλέγονται:
- Προσωπικά στοιχεία, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κλπ.
- Στοιχεία επικοινωνίας, όπως ηλεκτρονική θυρίδα (email), τηλέφωνο και λοιπά στοιχεία συμμετοχής του χρήστη σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Τwitter, Instagram, Viber κλπ).
- Προαιρετικά στοιχεία, όπως ημερομηνία γέννησης, φύλο, προτιμήσεις και wishlist, τα οποία μπορεί να επιλέξει να καταχωρήσει ο χρήστης για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας του στην Ιστοσελίδα.
- Πληροφορίες συναλλαγών, όπως καταχωρημένες παραγγελίες και τα ποσά αυτών, προτιμώμενος τρόπος πληρωμής, ημερομηνίες συναλλαγών, ιστορικό αγορών, ιστορικό επιστροφών, ιστορικό προσφορών και προωθητικών ενεργειών.
- Τεχνικά δεδομένα, όπως ημερομηνίες και ώρες επισκέψεων χρηστών, διευθύνσεις IP, browsers, εξωτερικοί σύνδεσμοι κλπ. Τέτοιου είδους δεδομένα χρησιμεύουν στην κατάρτιση στατιστικής, η μελέτη της οποίας βοηθά στην αξιολόγηση και βελτίωση της Ιστοσελίδας.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η εταιρία εφαρμόζοντας επακριβώς τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003), καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση και τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998, 79/2000, το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και του Ευρωπαϊκού δικαίου με τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ, δηλώνει ρητά ότι δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλύψει, δημοσιοποιήσει, πουλήσει, εκμισθώσει ή ανταλλάξει τα προσωπικά σας στοιχεία και τις πληροφορίες που υποβάλλετε προς οποιοδήποτε τρίτο. Μπορούν επίσης, τα προσωπικά σας στοιχεία ύστερα από αίτηση σας να διαγραφούν, να τροποποιηθούν, ή να ακυρωθούν. Ωστόσο, τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να δημοσιοποιηθούν, εφόσον τηρηθεί η προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία που επιβάλλεται από Δημόσια Αρχή, δικαστήριο κλπ.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Σε πλήρη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR - 2016/679) της Ευρωπαϊκής Ένωσης με άμεση εφαρμογή σε όλα τα Κράτη-Μέλη από 25/05/2018 χωρίς την προϋπόθεση κρατικής νομοθεσίας θεσπίζονται δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων σε ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις, κρατικές αρχές, συλλόγους, κλπ. που διαχειρίζονται, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν και διακινούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό ο χρήστης της Ιστοσελίδας έχει πλέον αυξημένα δικαιώματα που περιλαμβάνουν: δικαίωμα στη λήθη, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα στη φορητότητα, υποχρέωση γνωστοποίησης σε περίπτωση παραβίασης.

Με τη δημιουργία λογαριασμού και την αποστολή προσωπικών δεδομένων στην Εταιρία η/ο χρήστρια/ης συναινεί στη χρήση και επεξεργασία των υποκείμενων δεδομένων διατηρώντας όμως το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσης αυτής ανά πάσα στιγμή. Επίσης η/ο χρήστρια/ης διατηρεί το δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών του δεδομένων εφόσον κρίνει ότι είναι ανακριβή ή ελλιπή, καθώς και το δικαίωμα της εξ ολοκλήρου διαγραφής τους.

Παρότι η Εταιρία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να κρατήσει τα δεδομένα σας ασφαλή και απόρρητα, ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα γνωστοποίησης παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Φυσικά ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε αρμόδια αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή άλλη αρμόδια εποπτική αρχή).

 

COOKIES & LOG FILES

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κώδικα που αποστέλλονται από τους διακομιστές της Ιστοσελίδας και αποθηκεύονται τοπικά στον υπολογιστή του χρήστη. Περιέχουν πληροφορίες και δεδομένα που σκοπό έχουν τη βελτίωση της εμπειρίας σας, την ευκολότερη περιήγηση και μετακίνηση στις σελίδες μας και την καλύτερη δυνατή συνδεσιμότητα και λειτουργία των υπηρεσιών μας. Τα cookies ανάλογα με το σκοπό που εξυπηρετούν κατατάσσονται σε απαραίτητα cookies, cookies περιόδου σύνδεσης, cookies διαφήμισης και cookies επιδόσεων. Τα απαραίτητα cookies μεταδίδουν πληροφορίες επικοινωνίας μεταξύ των ηλεκτρονικών δικτύων της Ιστοσελίδας και των παρόχων διαδικτυακής σύνδεσης (ISP) των χρηστών. Τα cookies περιόδου σύνδεσης είναι ενεργά κατά τη διάρκεια μιας περιόδου λειτουργίας και διαγράφονται με τον τερματισμό αυτής, ενώ τα cookies διαφήμισης και επιδόσεων αποθηκεύουν πληροφορίες που μας δίνουν τη δυνατότητα παροχής στοχευμένου περιεχομένου διαφήμισης στον χρήστη όπως και βελτίωσης της εμπειρίας πλοήγησης στην Ιστοσελίδα.

Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα διαχείρισης και διαγραφής των ήδη αποθηκευμένων cookies μέσω του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιούν. Ο καθολικός αποκλεισμός των cookies της Ιστοσελίδας θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό σας από κάποιες λειτουργίες του ηλεκτρονικού καταστήματος που απαιτούν τη χρήση cookies. Αντιθέτως, η συναίνεση στη χρήση των cookies θα σας επιτρέψει να έχετε με ασφάλεια πρόσβαση σε δυνατότητες εξατομίκευσης και λειτουργίες κοινοποίησης.

H Ιστοσελίδα διατηρεί αρχεία που καταγράφουν τη δραστηριότητα των επισκέψεων σας με σκοπό της διατήρηση και επεξεργασία ανώνυμων στατιστικών στοιχείων που μπορούν να βοηθήσουν στην αναγνώριση και αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων καθώς και στην βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας στο διαδίκτυο. Στις πληροφορίες που συλλέγονται περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η ημερομηνία και ώρα των επισκέψεων σας, η διεύθυνση IP σας, ο τύπος του web bowser που χρησιμοποιείτε. Το διαδικτυακό κατάστημα christinatrikopoulou.com σε καμία περίπτωση δεν δημοσιοποιεί ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

 

 

Ελληνικά el