Όροι χρήσης

Καλώς ήλθατε στo ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Ο παρών διαδικτυακός τόπος www.christinatrikopoulou.com ανήκει στην ατομική επιχείρηση με την επωνυμία "Χριστίνα Τρικοπούλου" με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 84818402000 και Α.Φ.Μ. 039013219, εγγεγραμμένη στη ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ και έδρα στη διεύθυνση Ξενοκράτους 42, 10676, Αθήνα.

Η πρόσβαση και η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος christinatrikopoulou.com καθώς και των υπηρεσιών και προϊόντων που προσφέρονται, υπόκεινται στους παρακάτω όρους χρήσεις. Σας καλούμε να διαβάσετε με προσοχή το παρόν κείμενο που αποτελεί σύμβαση της εταιρίας με τον εκάστοτε χρήστη σύμφωνα με το Ν.2251/94 και συνεπάγεται την αποδοχή του συνόλου των όρων και προϋποθέσεων. Γλώσσα σύναψης της σύμβασης συμφωνείται η ελληνική. Σε περίπτωση διαφωνίας παρακαλείστε να διακόψετε την χρήση της ιστοσελίδας.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Πρόσβαση στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας παρέχεται αποκλειστικά κατά την διάρκεια της λειτουργίας της, η Εταιρία όμως διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος σε οποιοδήποτε χρόνο χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας δύναται να αλλάξει ανά πάσα στιγμή και οι όροι χρήσης να τροποποιηθούν μονομερώς από την Εταιρία, με τις τροποποιήσεις, προσθήκες και αφαιρέσεις όρων χρήσης να τίθενται σε ισχύ αμέσως μετά την ανάρτηση τους στην παρούσα σελίδα.

Η Εταιρία δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας να περιλαμβάνει αληθείς, σαφείς, ασφαλείς, έγκυρες και μη παραπλανητικές πληροφορίες. Πάρα ταύτα η Εταιρία δεν δύναται να εγγυηθεί την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται ούτε την απουσία λαθών και παραλήψεων. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρία αποποιείται οποιασδήποτε μορφής ευθύνη, δέσμευση ή εγγύηση για υποχρέωση αποζημίωσης που σχετίζεται με το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας.

Η Ιστοσελίδα κάνει χρήση όλων των σύγχρονων και απαραίτητων από την νομοθεσία τεχνολογικών μέσων ηλεκτρονικής ασφάλειας

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η Εταιρία διατηρεί κατά αποκλειστικότητα όλα τα πνευματικά δικαιώματα επί των εμπορικών σημάτων, των εικόνων, των γραφικών, των φωτογραφιών, των σχεδίων, των κειμένων και γενικότερα όλου του περιεχομένου που παρουσιάζεται στην Ιστοσελίδα εκτός ρητώς αναφερόμενων εξαιρέσεων που αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων, συνεργατών, προμηθευτών και λοιπών φορέων.  Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από το Ελληνικό Δίκαιο και τις σχετικές διατάξεις των διεθνών συνθηκών. Απαγορεύεται η χωρίς άδεια αναπαραγωγή, αντιγραφή, μεταπώληση και οποιαδήποτε υποκλοπή/εκμετάλλευση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας ή μέρος αυτού.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Όσον αφορά το περιεχόμενο και τη λειτουργία της Ιστοσελίδας η Εταιρία και οι συνεργάτες της αποποιούνται οποιασδήποτε ευθύνης για:

- Τυχόν ασάφειες, σφάλματα ή παρερμηνείες εμπεριέχονται στις πληροφορίες της Ιστοσελίδας.
- Τυχόν ποινικές, έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες, απώλεια παραγωγής, εσόδων ή κέρδους, αδυναμία σύναψης εμπορικής συμφωνίας, απώλεια συμβολαίου ή πελατείας, ζημία στην φήμη ή δικαιώματος αποζημίωσης από τρίτους.
- Τυχόν άμεσες, έμμεσες, επακόλουθες ή ποινικές φθορές, απώλειες ή χρεώσεις που δύναται να προκύψουν σε σχέση με τη χρήση της Ιστοσελίδας ή αδυναμία χρήσης αυτής, καθώς και οποιασδήποτε καθυστέρησης δύναται να υποστεί ο χρήσης κατά την χρήση αυτής.

 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Μέσα στα πλαίσια του αποδεκτού κώδικα συμπεριφοράς χρηστών διαδικτύου και της κείμενης νομοθεσίας που αφορά τις ηλεκτρονικές επικοινωνίας, οι χρήστες υποχρεούνται να αποφύγουν την υιοθέτηση αθέμιτων πρακτικών όπως:

- Ψευδής δήλωση όσον αφορά την ταυτότητα και των προσωπικών στοιχείων του χρήστη

- Την ανάρτηση/αποστολή περιεχομένου υβριστικού, προσβλητικού, απειλητικού, δυσφημιστικού, ρατσιστικού ή καθ’ οποιονδήποτε τρόπο επιβλαβούς για την υπόληψη και την προσωπικότητα ή επιζήμιο για την προσωπική περιουσία τρίτων.

- Την ανάρτηση/αποστολή περιεχομένου που παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων.

- Την εγκατάσταση/προώθηση μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλης μεθόδου προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου και περιεχομένου που παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα.

- Την εγκατάσταση/αποστολή κακόβουλου λογισμικού συμπεριλαμβανομένων ψηφιακών ιών ή άλλου τύπου ηλεκτρονικού κώδικα που αποσκοπεί στην καταστροφή ή περιορισμό της λειτουργίας υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού εξοπλισμού επεξεργασίας δεδομένων.

- Την παρεμβολή/διάσπαση καθ’ οποιονδήποτε τρόπο των υπηρεσιών της Εταιρίας και συνδεδεμένων διακομιστών και δικτύων της Ιστοσελίδας.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με των κώδικα δεοντολογίας και της ισχύουσας νομοθεσίας, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει τον λογαριασμό χρήστη και να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τον περιορισμό της πρόσβασης στην Ιστοσελίδα, χωρίς καμία προειδοποίηση.

 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΤΙΜΕΣ

Η Εταιρία θεωρεί μέγιστη υποχρέωση της να παρουσιάζει τα προϊόντα της με όσο το δυνατό πιο πλήρη, ακριβή και υπεύθυνο τρόπο, κάνοντας χρήση λεπτομερών περιγραφών καθώς και οπτικού υλικού.

Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να ανανεώνουμε τη διαθεσιμότητα των προϊόντων μας σύμφωνα με τα αποθέματα της αποθήκης της Εταιρίας. Πάρα ταύτα διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την εκτέλεση παραγγελίας εφόσον προκύψει περίπτωση μη διαθεσιμότητας ή κατάργησης προϊόντων. Σε αυτήν την περίπτωση ο χρήστης ειδοποιείται άμεσα και αν έχει προβεί σε πληρωμή απαλλάσσεται από οποιαδήποτε χρέωση ή υποχρέωση εναλλακτικής αγοράς.

Το χρηματικό αντίτιμο κάθε προϊόντος αναγράφεται στην σελίδα παρουσίασης του προϊόντος. Οι τιμές που παρουσιάζονται είναι σε ευρώ και συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. ενώ δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής ή τυχόν τελωνειακοί ή ειδικοί φόροι. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει τις τιμές των προϊόντων χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Η Εταιρία δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο τυπογραφικών λαθών στις τιμές και τις περιγραφές των προϊόντων.

 

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Οποιαδήποτε παραγγελία μπορεί να ακυρωθεί από τον πελάτη πριν την αποστολή της. Για την ακύρωση μιας παραγγελίας επικοινωνήστε μαζί μας στο email: christinatrikopoulou@gmail.com ή στο τηλέφωνο +30 210 3214430 με τον κωδικό της παραγγελίας σας.

Ο αγοραστής διατηρεί το δικαίωμα να επιστρέψει προϊόντα τυχόν ελαττωματικά ή και αναιτιολόγητα εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας.

Σε περίπτωση επιστροφής ενός προϊόντος η διαδικασία περιλαμβάνει: 1. Ειδοποιείτε την Εταιρία με email στο christinatrikopoulou@gmail.com ή τηλεφωνικώς στο +30 210 3214430 εντός της ανωτέρω προθεσμίας. 2. Θα σας αποσταλεί με email η ειδική "Φόρμα Επιστροφής" την οποία θα συμπληρώσετε. 3. Στη συνέχεια αποστέλλετε το παραπάνω έγγραφο συμπληρωμένο μέσω email στο christinatrikopoulou@gmail.com και το συμπεριλαμβάνετε στο επιστρεφόμενο προϊόν μαζί με την απόδειξη αγοράς στην διεύθυνση Ξενοκράτους 42, 106 76 Αθήνα. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιστροφή ενός προϊόντος είναι να βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση, άθικτο, αχρησιμοποίητο και εντός της συσκευασίας του. Στην περίπτωση αλλαγής, επιστροφής ενός προϊόντος το κόστος μεταφορικών επιβαρύνει τον πελάτη. Σε κάθε περίπτωση οποιαδήποτε ζημιά στο προϊόν κατά την επιστροφή του βαρύνει τον πελάτη.

Μετά την παραλαβή και έλεγχο των προϊόντων από την Εταιρία, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αντικατάσταση με ίδιο (αν πρόκειται για ελαττωματικό προϊόν) ή διαφορετικό προϊόν ή και επιστροφή της χρηματικής αξίας των επιστρεφόντων αντικειμένων. Σε περίπτωση αντικατάστασης με προϊόν μικρότερης αξίας η χρηματική διαφορά πιστώνεται στο λογαριασμό του χρήστη για μελλοντικές αγορές. Σε περίπτωση αιτήματος επιστροφής χρημάτων η Εταιρία δεσμεύεται να επιστρέψει το ποσό πλήρως εντός 14 ημερολογιακών ημερών.

 

 

Ελληνικά el